Ordbok

Auditing

Overvåking av brukeraktivitet. Auditing er prosessen som sporer brukeraktiviteter ved å registrere utvalgte hendelsestyper i sikkerhetsloggen for en server eller arbeidsstasjon.

Til toppen