Ordbok

Wi-Fi

Wireless Fidelity er en samling standarder for forskjellige trådløse nett som baserer seg på 802.11-spesifikasjonene.

Til toppen