Ordbok

WEP

Wired Equivalent Privacy er en protokoll for kyptering av data som overføres via trådløse nettvert (WLAN). Skal sørge for sikker overføring av data ved hjelp av radiobølger, men har vist enkelte svakheter, og har derfor noe dårligere sikkerhet enn sin etterfølger WPA.

Til toppen