Ordbok

UNIX

Et multitaskende flerbruker-operativsystem som ble utviklet av Bell Labs tidlig på 1970 tallet. UNIX eksisterer den dag i dag, i forskjellige versjoner som HP-UX, Solaris, AIX m. fl. GNU/Linux bygger konseptuelt på UNIX, men bygger ikke direkte på UNIX-kildekode. På grunn av lisenskostnader for å bruke UNIX-navnet kaller ikke GNU/Linux seg en UNIX-variant.

Til toppen