Ordbok

TCO

"Total Cost of Ownership" er et begrep som refererer til den totale kostnaden ved å kjøpe og drifte et system, det være seg en PC, en serverpark, eller et operativsystem.

Til toppen