Ordbok

Subnet

Et subnet er en del av et større nett. I TCP/IP defineres en subnet-maske i tillegg til IP-adressen. Subnet-masken sier noe om hvilke bits av IP-adressen som identifiserer selve subnettet, og hvilke bits som definerer din adresse på dette.

Til toppen