Ordbok

SSH

Secure Shell er en protokoll utviklet for å oppnå en tryggere måte å koble til en ekstern maskin på. Krypterer all informasjon som sendes til og fra vertsmaskinen, og en mellommann vil derfor ha svært vanskelig for å fange opp data som sendes. SSH kan både brukes til fjern-innlogging, fil-overføring, og tuneller.

Til toppen