Ordbok

S-ATA

"Serial ATA" er en utvikling fra paralllell ATA, et grensesnitt for lagringsenheter. S-ATA er en seriell link, én kabel som lager punkt-til-punkt forbindelse mellom enheter. En av fordelene med S-ATA er at kablene er tynnere, slik at det blir romsligere i kabinettet.

Til toppen