Ordbok

ASP

(1) Active Server Pages er Microsofts teknologi for dynamisk generering av websider. I motsetning til en statisk HTML-side kan ASP-sider gjøre beregninger, hente ut informasjon fra databaser og liknende, før siden sendes som HTML over til brukeren. ASP-sider er som regel programmert i VBScript. <br /><br /> (2) Application Service Provider En bedrift som kjører programmer hos seg selv, og leier ut bruk av disse til andre. På den måten trenger ikke kunden å kjøpe og installere programvare selv, men kan leie tilgang til ASP-ens programvare via nettverk.

Til toppen