Ordbok

RPM

"Revolutions per minute" betegner rotasjonshastigheten på plater i harddisker. De raskeste IDE-harddiskene i dag kommer med 10 000 rpm. Enkelte SCSI-harddisker har opptil 15000 rpm. Jo høyere RPM, jo bedre blir ytelsen, men typisk øker også støynivået. RPM er også betegnelsen på RedHat's pakkesystem (RPM Package Manager, tidligere RedHat Package Manager)

Til toppen