Ordbok

ASCII

"American Standard Code for Information Interchange" er numeriske koder som brukes for bokstaver, tall og diverse symboler. Disse kodene er standardiserte slik at så godt som alle datamaskiner forstår dem. <br /><br />ASCII-koder er et standardkodesett for enkelbyte-tegn som brukes for tekstbaserte data på datamaskiner. ASCII bruker tilordnede 7-biters eller 8-biters tallkombinasjoner for å muliggjøre representasjon av enten 128 eller 256 tegn. Standard ASCII bruker 7 biter til å representere alle store og små bokstaver, tallene 0 til 9, skilletegn og spesielle kontrolltegn som brukes i amerikansk engelsk. De fleste gjeldende Intel-baserte systemer støtter bruk av utvidet ASCII. Med utvidet ASCII kan åttende bit i hvert tegn brukes til å identifisere ytterligere 128 spesielle symboltegn, fremmedspråklige bokstaver og grafiske symboler.

Til toppen