Ordbok

Port

Generell betegnelse på et tilknyttningspunkt. Kan betegne en fysisk port, slik som tastatur- eller USB-inngang, eller en logisk port på en nettverksadresse. Sistnevnte brukes f.eks. i TCP/IP-protokollene. En maskin har som regel kun én IP-adresse, men kan ha opptil 65536 forskjellige portet tilknyttet denne, der forskjellige programmer kan koble seg til.

Til toppen