Ordbok

PNG

"Portable Network Graphics" er et grafikkformat som ligner på GIF. GIF bruker den patenterte komprimeringsalgoritmen LZW, mens PNG ikke er patentert på noen som helst måte. Mange jobber derfor for å gå over fra GIF til PNG for å slippe patentproblemer. PNG kan i enkelte tilfeller også erstatte JPEG.

Til toppen