Ordbok

PCI Express

PCI Express er en teknologi som gjør det mulig å sende og motta data mellom for eksempel ekspansjonskort og prosessor med høy båndbredde. Per dags dato tillater PCI Express en maksimal overføringshastighet på 16 GB/s, men dette er en hastighet som ved framtidige frekvensøkninger kan utvides ytterligere. PCI Express x16 tar sikte på å erstatte AGP-standarden, mens de lavere spesifiserte PCI Express x1 og x4 etter hvert tar over for PCI.

Til toppen