Ordbok

Pakke

Når en skal sende noe over et nettverk deles det opp i små deler, eller pakker. Så sendes pakkene over nettverket. På denne måten kan flere dele samme fysiske nettverk. Hver pakke består som regel av mottaker- og senderadresse, selve dataene som skal overføres, og en del annen informasjon om forsendelsen.

Til toppen