Ordbok

Page File

Sidevekslingsfil. Når datamaskinen har lite RAM eller har fylt opp RAMen helt vil den bruke harddsiken som virtuelt minne. Maskinen skriver da til en fil på harddisken som kalles "Page File". I UNIX brukes ofte betegnelsen "Swap space".

Til toppen