Ordbok

ODBC

"Open DataBase Connectivity" er et åpent API for å aksessere en database. Slik kan man standardisere måten å aksessere en database på over flere programmeringsspråk og databaser.

Til toppen