Ordbok

NetBIOS

"Network based input/output system" og NetBEUI står for "NetBIOS extended user interface". Protokoller som ofte brukes i nettverk. Disse protokollene opererer på lag2 i OSI-modellen og er derfor ikke Rutbare.

Til toppen