Ordbok

Anti-aliasing

Anti-aliasing (AA) betyr å fjerne informasjon som er for nøyaktig fra et signal. Dersom informasjonen får forbli i signalet vil det skape forstyrrelser. <br /><br />AA blir mye brukt innen grafikk for å jevne ut kanter på objekter. Man ser tydelig effekten av anti-aliasing hvis man forsøker å representere en skrå strek på en dataskjerm. Denne vil i utganspunktet se hakkete ut, men ved hjelp av AA kan de hakkete kantene jevnes ut, og man vil få en jevn og pen skrå strek. Alle nyere skjermkort tilbyr AA på et eller annet vis, men jo bedre AA man ønsker, jo mer krever det av skjermkortet.

Til toppen