Ordbok

Analog / Digital

Et signal kan representeres enten analogt eller digitalt. Et digitalt signal representeres ved at man oppgir verdien til signalet ved gjentatte intervaller, mens et analogt signal representeres kontinuerlig. Med mindre man kan regne seg frem til den nøyaktige formelen som spesifiserer et analogt signal, kan ikke datamaskiner behandle analoge signaler, men må gjøre en digital tilnærming. En vinylplate (LP) er et eksempel på et analogt medie, mens CD, MP3 og DVD er eksempler på digitale medier.

Til toppen