Ordbok

Magneto-Optical

Ofte forkortet MO. Dette er, som tittelen tildels sier, en kombinasjon av teknologiene magnetiske, og optiske medier. Typiske eksempler på dette er de mediene som i dag er i ferd med å ta mye av markedet som den gode, gamle disketten hadde tidligere. Ved å kombinere optiske og magnetiske medier kan man få større lagringskapasitet og større overføringshastighet. Eksempler på dette er Iomegas JazDrive og DittoDrive.

Til toppen