Ordbok

Lilo

Kort for LInux LOader. LILO brukes gjerne for å laste Linux ved start av maskinen, og kan også tilby en meny for lasting av andre operativsystemer som f.eks. Windows.

Til toppen