Ordbok

Latency

Ventetid eller forsinkelse. Brukes i mange sammenhenger, som f.eks. i nettverk (den tiden det tar å sende en pakke tur-retur), og i lagringsteknologi. Et eksempel på sistnevnte: Her er latency den tiden prosessoren må vente på data. Dette er tiden som lese/skrive-hodene venter på at dataene skal rotere inn i posisjon etter at kontrolleren har startet å se etter disse dataene. Dersom harddisken roterer med en hastighet på 3600 rpm (rounds per minute), vil maksimal ventetid bli 16,4 millisekund (ms). Den gjennomsnittlige ventetiden vil bli 8,2 ms.

Til toppen