Ordbok

Konvertere

Endre på formatet. I alle år har det vært et problem å lese dokumenter på tvers av platform (Windows vs MAC) og en har måtte kovertere om dokumentene. Når en konverterer et format er det ikke sikkert at all funksjonalitetet blir ivaretett.

Til toppen