Ordbok

Overklokking

Overklokking vil si å kjøre komponenter i PC-en på en høyere frekvens enn det fabrikanten anbefaler. Det er vanligst å overklokke prosessoren, minnet og skjermkortet. Overklokking kan gi en kraftig ytelsesforbedring av maskinen din, men er forbundet med risiko. Du kan nemlig ødelegge komponentene, og du kan få et ustabilt system. Overklokking fører nesten alltid til kortere levetid for komponenten. Vi anbefaler ikke overklokking for nybegynnere eller for de som ikke har satt seg skikkelig inn i hva dette medfører. <br><br><i>Merk at overklokking gjøres på eget ansvar, og kan medføre bortfall av garanti samt defekte komponenter.

Til toppen