Ordbok

Java

Java er et objektorientert programmeringsspråk utviklet av Sun Microsystems. Java er et høynivåspråk, og det er ofte raskere å utvilke i Java enn f.eks. C og C++, på bekostning av noe kontroll over maskinen. Java er også platformuavhengig, og et Javaprogram skrevet for en type maskinvare og operativsystem vil som regel kunne kjøre uendret på et helt annet oppsett. Dette, kombinert med at språket er relativt enkelt å lære, og er veldokumentert, har ført til at Java nå er et av de mest populære programmerings-språkene. Java må ikke forveksles med Javascript, som er scriptspråk med liknende syntax.

Til toppen