Ordbok

Ruter

En ruter er en nettverksenhet som kan styre trafikk. Ved hjelp av rutere kan man koble sammen mange mindre nettverk, og trafikk kan flyte mellom disse. Ruterne bruker en egen protokoll for å fortelle hverandre hvor de skal sende trafikk for å nå frem til de enkelte maskiner.

Til toppen