Ordbok

DRM

Digital Rights Management/Digital Rettighetskontroll. Kontroversiell metode for å sikre at rettighetene til ugviere av digitalt materiale opprettholdes, gjerne gjennom program- og maskinvarebaserte restriksjoner på kopiering og avspilling. <br /><br /> Se også <a href="http://www.hardware.no/art.php?artikkelid=13094">vår DRM-guide</a>.</p>

Til toppen