Ordbok

Hode

Enheter som harddisker og CD-ROM har alle et lese- og eventuelt skrive-hode. Ved å flytte hodet frem og tilbake, samt rotere platen det skal leses fra, kan hodet posisjoneres over en hver del av platen. Hodet kan til en hver tid lese og evt. skrive fra området det befinner seg over. Harddisker bruker magnetiske lese- og skrive-hoder, mens CD-ROM bruker en laser.

Til toppen