Ordbok

Hashing

Å generere en numerisk kode for en tekststreng. Lages ved hjelp av en algoritme som gjør det svært usansynlig at to forskjellige tekststrenger vil få den samme hash-verdien. I praksis kan dette være nyttig for å aksessere oppføringer i en tabell hurtig eller for enveis-kryptering. Sistnevnte kan brukes for å lagre passord på en sikker måte, og å kontrollere at en datafil ikke har blitt tuklet med.

Til toppen