Ordbok

ACPI

ACPI står for Advanced Configuration and Power Interface. Dette er en standard som definerer et felles grensesnitt for maskinvaregjenkjennelse, kontroll over strømstyring og liknende. For at ACPI skal fungere må det være støttet av både maskinvare og operativsystem. Ved hjelp av ACPI kan operativsystemet kontrollere strømsparing, gå i dvalemodus m.m.

Til toppen