Ordbok

ACL

Access Control List (ACL) er et konsept som definerer tilganger i et system. ACL skiller mellom prosess og objekt, der prosessen er den som ønsker tilgang og objektet er det som ønskes tilgang til. Prosessen defineres ved bruker-ID-en den kjører som, og et objekt kan være f.eks. en fil, en katalog, eller en annen ressurs i systemet. <br /> ACL er et konsept, ikke en teknologi, og brukes i mange sammenhenger og på tvers av operativsystemer.

Til toppen