Ordbok

Formfaktor

Er en betegnelse for hvilken type hovedkort og kabinett du har. Du kan nemlig ikke putte et hvilket som helst hovedkort inn i et hvilket som helst kabinett. De må være kompatible med hverandre. Kabinetter og hovedkort som er kompatible med hverandre, har lik formfaktor. Formfaktorene finnes i "ATX", "AT" og "NLX". Har du et ATX-hovedkort, kan du altså bare bruke dette i at ATX-kabinett. AT er en gammel og utdatert formfaktor, så om du har mulighet til å velge, velg ATX. NLX er en helt nye formfaktor, som ikke er vanlig enda. NLX passer imidlertid best for mindre avanserte maskiner hvor kostnadene er det essensielle.

Til toppen