Ordbok

Fil-server

En datamaskin som lagrer alle brukernes filer sentralt i et nettverk. Fil-serveren må også kontrollere autentisering (at brukeren er den han/hun utgir seg for å være) og autorisasjon (kontroll med hva brukeren har tilgang til).

Til toppen