Ordbok

FCB

File Control Block (FCB) er en datastruktur brukt av MS-DOS til å holde informasjon om en åpen fil. Alle filer som åpnes av MS-DOS får tilordnet en FCB. Denne inneholder vanligvis informasjon som filidentifikasjon, filens plassering på disken og en peker som markerer brukerens gjeldende posisjon i filen.

Til toppen