Ordbok

Access-time

Access-time er den tiden det tar fra man har gitt tegn til at man ønsker å skrive/lese informasjon til/fra et lagringsmedium og til man har tilgang på informasjonen.

Til toppen