Ordbok

Epost

E-mail, e-post, eller elektronisk post er alle betegnelser på informasjon-utveksling over internett i form av brev/meldinger. Brevene/meldingene sendes til en e-mailserver som lagrer medlingen. Neste gang mottakeren "ser i postkassa si" (laster ned nye mail) vil mottakeren kunne lese meldingen. En enkel, og rask måte å utveksle informasjon på. (Det nye, helnorske mote-ordet for vanlige post-brev, "snail-mail", er en konsekvens av den langt raskere brev-utveksleren e-mail)

Til toppen