Ordbok

Ekstern enhet

Ekstern enhet er en betegnelse for enheter som kobles til maskinen utenfor kabinettet. For eksempel kan man få interne CD-ROM bergenet for montering i kabinettet, eller ekstrene, som legges ved siden av og kobles til med en kabel. Eksterne enheter kobles som regel til ved hjelp av USB, FireWire, Bluetooth, Paralellport eller Seriellport.

Til toppen