Ordbok

ECC

Error Correction Code (ECC) er et samlebegrep på ulike metoder for å kontrollere og rette dataintegritet. Forskjellige metoder kan detektere og rette feil av forskjellig alvorlighetsgrad. De enkleste metodene kan detektere avvik på en enkel bit, mens mer avanvserte metoder kan detektere avvik på flere bits. Generelt sett vil metoder for å avdekke større feil føre til mer tillegs-data.

Til toppen