Ordbok

DVD

Digital Versatile Disc (tidligere Digital Video Disc) er et nokså nytt medium som har skaffet seg sterke posisjoner i markedet verden over. DVD er en forbedret måte å lagre data på CD-lignende medier på. Grunnen til at man nå kan klare å få over 17 GB på en DVD-plate (som har samme fysiske størrelse som en CD-plate) er at man har teknologi som gjør det mulig å legge sporene på platen mye tettere, man benytter tosidige medier, og dessuten har man muligheten til å lagre dataene i to lag. Det sistnevnte vil si at DVD-spilleren først kan lese det ytterste laget, for så deretter å "overse" dette sporet for å lese informasjon som ligger under.

Til toppen