Ordbok

DRAM

"Dynamic Random Access Memory" (DRAM) er den vanligste typen minne som brukes i datamaskiner. DRAM er dynamisk i motsetning til SRAM som er statisk. Dette betyr at minnet hele tiden må oppdateres, og det krever derfor strøm for å vedlikeholde innholdet. Forsvinner strømmen forsvinner innholdet i minnet.

Til toppen