Ordbok

DLP

Digital Light Processing (DLP) er en projektorteknologi utviklet av Texas Instruments. Den baserer seg på en mengde speil som alle utgjør en pixel i det ferdige bildet. Hvis pixelen skal lyse snus speilet mot linsen, hvis ikke snus det vekk.

Til toppen