Ordbok

DLL

Dynamically Linked Library (DLL) er programbiblioteker som lastes inn dynamisk. Når man skriver et program kan man oppgi at det benytter funksjoner fra en DLL, og så kan det kompileres uavhengig av dette. Når programmet skal kjøres er det avhengig av å ha DLLen tilgjengelig, men mange programmer kan skrives mot samme DLL, og slik sparer man både utviklingstid og diskplass.

Til toppen