Ordbok

CSMA/CA

Carrier-sense Multiple Access With Collision Avoidance (CSMA/CA) er en metode som kan brukes når flere sendere deler et medie i et nettverk, f.eks. flere maskiner på en kabel, eller flere radiosendere på samme frekvens. Metoden går ut på at senderen sender et signal om at den ønsker å sende data. De andre senderne tier når de mottar et slikt signal, og mediet blir da ledig for den som ønsker å sende. Metoden gir ikke optimal utnyttelse av mediet, og er derfor ikke særlig populær der bedre teknologier er mulig, som f.eks. i Ethernet der CSMA/CD brukes i stedet. For radiosignaler er det vanskelig å implementere CSMA/CD, så her brukes CSMA/CA fortsatt.

Til toppen