Ordbok

Codec

(1) Compressor / Decompressor (codec) er en teknologi for komprimering og dekomprimering av data. Codec brukes gjerne for multimediafiler. <br /><br /> (2) Code / Decoder (codec) er en enhet som encoder og decoder et signal. Brukes f.eks. for å koverte lydsignaler i lydkortet.

Til toppen