Ordbok

CAPTCHA

CAPTCHA står for "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart", og er en teknikk for å bekrefte ovenfor nettsider at du er et menneske. Teknikken går ut på at det vises frem et bilde med tekst på. Bildet er noe forvrengt, slik at det skal være vanskelig for datamaskiner å lese, men likevel er lett leselig for et menneske.

Til toppen