Ordbok

CD

CD står for Compact Disc, og er i dag det vanligste mediet man kjøper musikk og programvare på. CD-plater er bygd opp av lag med metall og plast, og data lagres som hull i metallaget. En CD-spiller eller CD-ROM leser av disse ved hjelp av en laserstråle.

Til toppen