Ordbok

Byte

En byte består av åtte bits, og er ofte den minste enheten man har med å gjøre. Filstørrelser, nedlastingshastigheter, minnestørrelse og harddisk-apasistet er eksempler på ting som normalt måles i bytes. 1024 bytes tilsvarer 1 kB (kilobyte). 1024 kB tilsvarer 1 MB (megabyte). 1024 MB tilsvarer 1 GB (gigabyte).

Til toppen