Ordbok

Bredbånd

I media er ordet "bredbånd" blitt et slags moteord for all slags Internettforbindelser som er raskere enn ISDN. Det vil si som er raskere enn 128 kbps. Bredbånd er egentlig en fellesbetegnelse for analoge eller digitale signaler som går over flere enn én kanal. Det motsatte av bredbånd er basebånd, som har kun én kanal. Et eksempel på basebånd er en vanlig telefonlinje.

Til toppen