Ordbok

bps

"Bits per second" er et mål for hvor mange bits en enhent kan sende eller motta pr. sekund. Ofte brukes også kbps (kilobit pr. sek.) eller Mbps (megabit pr. sek.).

Til toppen